Privacyverklaring

De Toonderij
contactpersoon: Regina Dellemijn
Bezoekadres: Hogestraat 35
7122 BN Aalten
Telefoonnummer: 06-19926130
E-mailadres: info@detoonderij.nl
KvK-nummer: 63451530
BTW nummer: (NL) 114976934B01

Om je bestelling te kunnen verwerken vragen we NAW gegevens, Je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doeleind gebruikt en worden beveiligd bewaard voor een termijn van  7 jaar  voor de belastingdienst. Na dit termijn worden alle gegevens verwijderd. Tot die tijd worden de gegevens beveiligd bewaard.
Je gegevens worden niet gebruikt voor directe marketing of anders dan administratieve doeleinden.
De betrokken partijen worden  hieronder vermeld in de gegevens verwerking.

Deze website gebruikt cookies  (Een cookie of  is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt) om het aantal bezoekers te meten, we slaan hiermee geen persoonlijke gegevens op.

Gegevensverwerking:
-Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een bericht worden verwerkt door Comsolve  deze zorgt  voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en nemen adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
-De Toonderij maakt voor haar administratie gebruikt van E-Boekhouden,deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
-De Toonderij regelt betalingstransacties via de Rabobank, De Rabobank houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Meer informatie hierover kunt u lezen op Rabobank/Privacy statement.
-De Toonderij maakt gebruik van het administratiekantoor Gerboo, in het kader van de AVG heeft deze met de Toonderij een verwerkersovereenkomst, wanneer Gerboo adminisratiekantoor vanuit de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt voor en in opdracht van De Toonderij worden deze gegevens beveiligd bewerkt en opgeslagen uitsluitend voor administratieve doeleinden en worden niet gedeeld met derden.
-Het verzenden van de pakketten gebeurd via Post nl. Post nl gebruikt de door ons doorgegeven gegevens  alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst, ook wanneer Post nl gebruik maakt van onderaannemers.
-Voor het bezorgen van grotere pakketten maakt de Toonderij gebruik van ophaaldienst Miedema
service. Miedema maakt alleen gebruik van de door ons doorgegeven gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Je hebt het  recht om je gegevens in te zien, aan te passen, volledig te laten verwijderen, of opgestuurd te krijgen door contact op te nemen met de Toonderij, dit kun je doen door middel van een email naar info@detoonderij.nl  of per telefoon 06 19 92 61 30 .
Verwijdering kan alleen als de gegevens niet meer relevant zijn, het zogenaamde recht op vergetelheid: Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 • Niet meer nodig
  De Toonderij heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor we gegevens hebben  verzameld .
 • Intrekken toestemming
  De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de Toonderij voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking
  De Toonderij verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn
  De Toonderij is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Kinderen
  De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’)

 

Heb je klachten omtrent de AVG en wij komen er samen niet uit dan kun je terecht bij;
http://Klachten: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/autoriteit-persoonsgegevens